Skip to main content

Bæredygtighed

Med et tag eller en facade i metaller som stål, aluminium, zink og kobber, får I en holdbar klimaskærm i slidstærke materialer, der ikke sådan forgår. Selvom nogle metaller kan være CO2 tunge i deres udvinding, så karakteriseres de alligevel som værende bæredygtige og klimavenlig, for deres holdbarhed, som bidrager til en lang levetid; men også fordi alle metallerne kan omsmeltes og genanvendes til nye produkter i en uendelighed. Når metallerne genanvendes, reduceres energiforbruget væsentligt ift. produktion fra udvinding. Alt sammen til gavn for en cirkulær økonomi, som reducerer affald og ikke tærer på klodens kostbare ressourcer. 

Læs mere

Bæredygtighed er mere end miljø

Begrebet bæredygtighed kan virke ganske ligetil og alligevel lidt diffust. Det skyldes bl.a. at vores opfattelse af bæredygtighed kontinuerligt revideres i takt med en øget viden på området. Selvom betegnelsen bæredygtigt byggeri kan virke åben til fortolkning, så er den faktisk velbeskrevet i både europæiske og internationale standarder, som et koncept der bygger på en holistisk betragtning af hele byggeriets livscyklus, vurderet ud fra miljømæssige-, sociokulturelle- og økonomiske aspekter.  

Der skal bygges for fremtiden med omtanke for miljø og mennesker. Det gøres bl.a. ved at spare på ressourcer, minimere CO2-udslip, nedsætte energiforbrug og fokusere på materialer som en vedvarende ressource. Alt sammen i en balance af økonomi og social ansvarlighed på tværs af hele byggeriets livscyklus. 

Vedvarende ressourcer for en cirkulær økonomi

Særligt det sidst nævnte punkt, om materialer som en vedvarende ressource, er blevet et af de helt store fokusområder i byggeri, hvor buzz-ord som ’cirkulær økonomi’ og ’life-cycle-assessment’ har åbnet op, for måden vi anskuer bæredygtige tiltag på.  

Bæredygtigt byggeri handler ikke længere kun om CO2 regnskab og energieffektivitet, men om at forholde sig til knapheden af klodens ressourcer. Et hvert materialevalg skal vurderes med ansvar og samvittighed ud fra sine egenskaber, tilgængelighed og klimapåvirkning, lige så vel som for sin brugsværdi ved bygningens ende. Har materialet en vedvarende nytteværdi, eller ender det som rent affald?  

Det er her metallerne har et kæmpe potentiale, da de alle kan omsmeltes og genanvendes til nye produkter igen og igen. Hermed tærer vi ikke på klodens værdifulde ressourcer, men anskuer bygninger som en materialebank til genanvendelse og cirkulær produktion.  

At designe på et oplyst grundlag 

I en tid hvor kravene til LCA-rapporter (Life Cycle Assessment) og DGNB-certificeringer i højere grad påkræves, er det vigtigt allerede i designprocessen at tænke klimakrav ind. Hver en streg på tegnebrættet illustrerer ikke blot formgivning af funktionalitet og æstetik, men den repræsenterer også en helt specifik information om klimapåvirkning, som kan have afgørende indflydelse. Man er kort sagt nødt til at designe på et oplyst grundlag. EPD’er (Environmental Product Declarations) er derfor blevet et essentielt redskab for arkitekter og bygherre allerede fra dag et.  

 

Tag og facade i tyndplademetaller

 • Recycling
  Kan repetitivt genanvendes til nye produkter uden tab af kvalitet. 
 • Statisk ressource
  Tærer ikke på klodens ressourcer, når først de genanvendes og recirkuleres. 
 • Holdbarhed
  Er modstandsdygtige og korrosionsbestanding for optimal beskyttelse. 
 • Lang levetid
  Er enormt slidstærke og holder i mange år, hvilket overflødiggør omkostninger og ressourcer til opretholdelse og vedligehold. 
 • Minimalt vedligehold 
  Kræver meget lidt vedligehold, blot lidt vand efter behov. Ingen nødvendighed for produkter til pleje. 
 • Ingen affald 
  Kan genanvendes ubegrænset og bidrager derfor ikke til et affaldsproblem. 

Mere end en facade

Hos os er ordet potentiale ikke blot en værdi for fremtiden, men noget vi handler på nu og her! Både det stål og kobber vi anvender kommer fra 100% genanvendt skrot; og selvom genanvendelse af aluminium på verdensplan ikke er på samme niveau som stål og kobber, så anvender vi leverandører, som allerede nu benytter genanvendt aluminium i deres produktion. Vores produkter har derfor som minimum 70% genanvendt aluminium i sig og nogle endda 100%.

Udover reducering af energiforbruget vha. genanvendelse, så har vi også producenter der anvender grøn energi i produktionen, fx fra vand- eller vindmøller fremfor kul og gas. Vi selv har solceller på taget, som forsyner os med størstedelen af vores energi og alle metalrester fra produktionen, bliver nøje sorteret og sent til genanvendelse. 

Dette er alt sammen procentsatser, som har en væsentlig indvirkning på regnskabet for et bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt for os at prioritere leverandører, som tager ansvar for miljø og mennesker. Kun ved at efterspørge ansvar – får vi ansvarlighed.  

Fra potentiale til handling

Vores facader er ganske vist dekorative, men der er intet overfladisk ved tyndplademetaller brugt til beklædning af facader. Hvis der er én ting de ikke er, så er det blot en facade

Udvinding af metaller er en energikrævende proces, hvilket på ingen måde skal negligeres. Når metaller afvejes med forbehold, er det fordi vurderingsgrundlaget overvejende vægtes herpå, uden omtanke for levetid, holdbarhed, minimale vedligeholdelseskrav og genanvendelsespotentiale.
I Europa kommer størstedelen af nyt stål fra genanvendt skrot. Knap halvdelen af nyt kobber kommer fra genanvendt skrot. Størstedelen af nyt aluminium derimod kommer stadig fra en energikrævende og CO2 tung udvinding. Det skyldes dog, at aluminium er et forholdsvis nyt materiale med exceptionel styrke, så størstedelen af alt produceret aluminium – er stadig i brug.
Men når først aluminium genanvendes, kræver det kun 5% af det oprindelige energiforbrug at genanvende.
Der ligger derfor et kæmpe potentiale for, at aluminium på sigt når samme højder som stål.
 

Det certificerede byggeri

Der findes efterhånden en del forskellige miljøcertificeringssystemer med diverse bæredygtighedskriterier, lavet så byggerier metodisk kan vurderes og værdisættes ud fra deres miljømæssige hensyn. Nogle af de mest aktuelle certificeringer i Danmark er Svanemærket, BREEAM, LEED og den mest anvendte – DGNB.  

Customization er en kerneværdi for vores virksomhed. Når vi betoner vores fokus på skræddersyede produktløsninger, så indebærer det også de individuelle krav, som kan være afgørende ift. valg af leverandør og materiale. Disse krav kan lige så vel være betinget af ambitioner for bæredygtighed.   

Vi holder os altid opdateret på de nyeste innovative løsninger for materialers tilblivelse, bearbejdning og funktioner ift. deres miljømæssige hensyn og bæredygtige egenskaber. Det er vigtigt for os at kunne udstyre jer med den fornødne viden, så I kan foretage et velovervejet valg af materialer ud fra jeres ambitionsniveau, i et perspektiv der giver mening for jeres byggeprojekt, både af funktion og æstetik – såvel som bæredygtighed.  

Byggerier vi har arbejdet på med bæredygtighedscertificeringer

Musikkens hus, Aalborg – DGNB, “Bygninger i drift”

Bella Arena – DGNB Guld