Skip to main content

Kompetencer

Projektvurdering

Når værdien ligger i det ’mindste’ kompromis 

Et hvert byggeprojekt hviler på søjlerne af bl.a. en æstetisk vision, en økonomisk rammesætning, miljømæssige hensyn og den konkrete gennemførlighed. Vores spidskompetence ligger i evnen til at opnå det mindste kompromis.

Med vores ekspertise og knowhow er vi i stand til at udtænke de individuelle løsninger, så vi opnår det optimale resultat ift. arkitektens geometri og det visuelle udtryk, inden for den økonomiske- og funktionelle rammesætning. For os er det et umiddelbart standpunkt at optimere på bygbarheden og skræddersy løsningerne for den enkelte tag- og facadekonstruktion. 

– Det ligger i detaljen. 

At komme godt fra start

Vi ønsker at være i øjenhøjde med vores kunder og afspejle deres interesse og engagementet for et succesfuldt byggeri. Vi stiller os ydmyg over for jeres vision og med en lyttende tilgang, forsøger vi at afdække de konkrete behov og stille os til rådighed for en sammenhængende integreret løsning. Det er en grundlæggende værdi for os at levere kvalitet i vores arbejde, lige fra det gode samarbejde til det færdige resultat.

Efter en grundig gennemgang af materiale til behovsafdækning og anbefalinger tilrettelægges konkrete handlingsplaner og der etableres et transparent dokumentations- og godkendelsesflow. Mange års erfaring har lært os, at den åbne dialog og trinvise kvalitetssikring, skaber tryghed og engagement for kunden, såvel som projektets mange aktører.  

Kompetencer der spreder sig  

Et hvert projekt er unikt og behovene derefter. Vi ønsker at stå til rådighed for en holistisk løsningsorienteret tilgang fra et individuelt standpunkt. Derfor tilbyder vi at varetage flere af de omkringliggende opgaver, der kan opstå i forbindelse med jeres byggeri og dets klimaskærm. Det kan være opgaver, som at lave tagets underkonstruktion og isolering.

Korrekt installation af disse, med hensyn til bl.a. ventilation, kan være afgørende for, at sikre metallerne lever op til deres enestående holdbarhed. Noget vores montører er blevet eksperter i. Det kan også være nærliggende emner som underlag til solceller og andre former for speciallavede tagrender, nedløbsrør eller snefangssystemer. 

Lukningsentreprisen

Der kan også være tilfælde, hvor vi påtager os ansvaret for hele- eller dele af lukningsentreprisen, og dermed får opgaven at finde leverandører af fx døre, porte og vinduer. Det kan for nogle være en tryghed, at vi har det fulde ansvar og overblik for lukningsentreprisen, hvor andre blot ønsker at benytte vores kompetencer tilknyttet vores kvalitetsprodukter af tag og facader.

Vores fokus vil altid være at skabe tryghed og stabilitet for jer som kunder og samarbejdspartnere, ved at imødekomme jeres individuelle behov.

Skal vi hjælpe med
jeres næste byggeprojekt?

Vores rådgivere står altid klar med kompetent vejledning.
Har du visionen – har vi rammerne.