Kalzip
Kalzip

Regionssal Viborg

2mm facadekassetter samt Alu lameller

Fakta

Skottenborg / Tingvej, Viborg

1000m² Facadekassetter, i farven DC 976 ME/30, og 450 lbm aluminiumslameller

Sag: 936

Opført 2006

Projektleder: Casper G Jørgensen
 

Udført for:

Arkitekt: MAA Schmidt, Hammer & Lassen K/S, Aarhus
Rådgivende ingeniør: NIRAS, Aarhus